ARKIVNYHETER

- Det er gjort feilvurderinger, sier Navarsete

- Parallelt med det arbeidet har vi selvsagt en gjennomgang av hele hendelsesforløpet. I dette arbeidet som jeg skal legge fram for Stortinget i mai, ser vi selvsagt også på rollen til Statens vegvesen. Ut over det har jeg ingen kommentar i dag, sier Navarsete på spørsmål fra NRK om feilvurderingene vil få konsekvenser for ansatte i vegvesenet.

- Det som kommer fram nå, tilsier at det er gjort feilvurderinger, slår statsråden fast.

Onsdag ettermiddag legger vegdirektør Olav Søfteland fram resultatene fra inspeksjonsrundene som er gjennomført i landets øvrige vegtunneler.

- Det er ikke funnet forhold som gjør det nødvendig med ekstra sikring, sier Navarsete til NRK.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.