BYGG

Det er frivillig å melde fra om grunnundersøkelser av skredfarlige områder. NVE ber om lovendring og påbud

I 2012 vurderte Olje- og energidepartementet leveringsplikt av grunnundersøkelser og fareutredninger til et offentlig register. Siden den gang har seks energiministre latt være å innføre plikten. Dermed er det vanskelig å få bygget opp en komplett database for grunnundersøkelser

Etter skredet i Gjerdrum måtte NVE kontakte rådgivere for å spørre om å få tilgang til grunnundersøkelser fra områdene rundt. Nå vil de har obligatorisk innmelding.
Etter skredet i Gjerdrum måtte NVE kontakte rådgivere for å spørre om å få tilgang til grunnundersøkelser fra områdene rundt. Nå vil de har obligatorisk innmelding. Foto: Heiko Junge/NTB

Mange rapporter og data fra kartlagte kvikkleiresoner og grunnundersøkelser ligger utilgjengelig i arkiver hos konsulenter, entreprenører, utbyggere og kommuner landet rundt.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.