Det er en storstilt elektrifisering på gang. Spørsmålet er når den vil gi utslag for oljebransjen

Norsk sokkel vil møte mer usikkerhet.

Det er en storstilt elektrifisering på gang. Spørsmålet er når den vil gi utslag for oljebransjen
Oljebransjen møter en mer usikker fremtid. Verden elektrifiseres, men ingen vet hvor fort det vil gå. Foto: Equinor/Eirik Helland Urke

Oljedirektoratet har anslått at oljeproduksjonen på norsk sokkel vil stige frem til 2023. Etter det vil den gå sakte, men sikkert nedover, med mindre det blir tilført mer ressurser.