DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Det er 145 rasfarlige steder langs veiene i midt-Norge. Å sikre dem koster 4,6 mrd

145 av 525 skredpunkter langs riks- og fylkesveiene har middels eller høy rasfare.

Dette skredsikringstiltaket er allerede på plass i Møre og Romsdal. Men skal alle de 145 identfiserte punktene med høy eller midels skredfaktor sikres, vil det koste 4,6 milliarder viser et kostnadsoverslag Vegvesenet har laget.
Dette skredsikringstiltaket er allerede på plass i Møre og Romsdal. Men skal alle de 145 identfiserte punktene med høy eller midels skredfaktor sikres, vil det koste 4,6 milliarder viser et kostnadsoverslag Vegvesenet har laget. Foto: Halgeir Dahle, Statens vegvesen
18. des. 2019 - 15:45

Statens vegvesen Region midt har utarbeidet en oppdatert oversikt over skredutsatte punkt langs vegnettet i Møre og Romsdal og Trøndelag. I følge den er det funnet til sammen 525 skredutsatte punkt langs riks- og fylkesveiene i de to fylkene.

I rapporten er det gjort grove estimater over hva det vil koste å sikre de 145 mest utsatte skredpunktene - de med såkalt middels og høy skredkategori. Og dette anslaget viser at prisen for skredsikringen vil bli ca. 4,6 milliarder kroner.

Rapporten er et innspill til Nasjonal transportplan for perioden 2022-2033, og formålet med den er å belyse dagens behov or skredsikring. Rapporten er en revidert utgave av «Skredsikringsbehov for riks- og fylkesveger i Region midt» fra 2015.

Tre entreprenører har levert pristilbud for driftskontrakt i Møre og Romsdal.
Les også

Møre og Romsdal: Hårfin margin mellom to entreprenører

Mange skredpunkt i Møre og Romsdal

– Oversikten over de ulike skredpunktene baserer seg på registrerte skredhendelser frem til sommeren 2019 og hvert av punktene er kategorisert med høy, middels eller lav faktor, forklarer seniorrådgiver Nils Inge Romarheim i strategiseksjonen i Statens vegvesen Region midt i en melding vegvesenet har sendt ut.

Skredhendelsene som er tatt med i vurderingen, er snøskred, steinsprang/steinskred, sørpeskred (snø og vann), jord- og flomskred, og isras. For å bestemme skredfaktor har man lagt sammen verdiene til seks vektede parametre. Skredfaren er bare en av disse parameterne, de andre fem går på trafikkmengde og konsekvenser av et eventuelt skred. Maksimal mulig verdi er ni, og alle punkter med verdi mellom 2,5 og 3,5 har middels skredfaktor. Verdier over 3,5 regnes som høy skredfaktor.

På riksvegene i regionen er det til sammen tre punkt med høy skredfaktor og 23 skredpunkt med middels faktor. Tar man med punktene med lav faktor er det registrert til sammen 65 skredpunkt på riksvegene i de to fylkene.

På fylkesvegnettet i Møre og Romsdal er det registrert 401 skredpunkt. Av disse har 14 høy og 100 middels skredfaktor. På fylkesvegene i Trøndelag er det 59 skredpunkt, ett med høy og fire med middels faktor.

Fylkesvei 301 i Utladalen i Årdal etter at ras stengte veien i november 2022.
Les også

Trenger 38 mrd. til skredsikring: – Det haster

Ulik usikkerhet

– Etter at den forrige skredsikringsrapporten ble gjennomført i 2015 har en del av forslagene til tiltak blitt gjennomført, eller er under bygging eller planlegging. Rapporten danner et faglig grunnlag for prioritering av de mest utsatte strekningene. Den viser hvor det er behov for tiltak og gir grove kostnadsoverslag for sikring av punkt med høy og middels skredfaktor, sier Romarheim.

Totale kostnader knyttet til utbedring av disse skredpunktene er grovt estimert til å være ca. 4,6 milliarder kroner. Sum for alle riksveger er ca. 1,35 milliarder kroner. For fylkesvegene er behovet størst i Møre og Romsdal (3,1 milliarder kr.), mens fylkesvegene i Trøndelag har et estimert utbedringsbehov på 106 millioner kroner.

Kostnadsoverslagene har ulik usikkerhet, hovedsakelig fra 40 prosent til 75 prosent, avhengig av detaljeringsgrad. Der det er utarbeidet reguleringsplan har kostnadsoverslaget en usikkerhet på 10 prosent.

Naf har beregnet at etterslepet på vedlikeholdet av fylkesveiene er på 105 milliarder kroner.
Les også

Fylkesveier er kritiske for forsvaret – her er etterslepet størst

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.