FORSKNING

Derfor skader utenlandske arbeidere seg oftere på norske byggeplasser

Ny undersøkelse.

Farlig: Her stives grunnen opp og sikres før et nytt bygg i Barcode-rekken i Oslo oppføres. Denne byggeplassen er ikke knyttet til undersøkelsen.
Farlig: Her stives grunnen opp og sikres før et nytt bygg i Barcode-rekken i Oslo oppføres. Denne byggeplassen er ikke knyttet til undersøkelsen. Bilde: Bratlie, Espen/NTB Scanpix
Åse Dragland, Gemini.noÅse Dragland, Gemini.no
17. des. 2014 - 21:06
Vis mer

Utenlandske bygg- og anleggsarbeidere har langt større risiko for å dø eller bli skadet på arbeidsplassen. Statistikken viser at de er 50 prosent mer utsatt for arbeidsulykker enn nordmenn, og at av utenlandske skadde i 2012 kom 26 prosent fra Polen, 14 prosent fra Sverige og ti prosent fra henholdsvis Tyskland og Litauen.

Kinga Wasilkiewicz ved SINTEF har skrevet masteroppgave om sikkerhetsutfordringer ved bruk av utenlandske arbeidstakere i bygg- og anleggsbransjen. Hun intervjuet ti norske og åtte polske ansatte på norsk og polsk. De ansatte kom fra seks bedrifter i bransjen og de polske arbeidstakerne hadde vært i Norge kortere enn ti år.

–Jeg ville se på hvordan kultur, språk og holdning hang sammen med organisatoriske forhold og sikkerhet, forteller Wasilkiewicz.

Les også: Her vil Aker bygge Norges høyeste bygning

Ulike sikkerhetskulturer

Mens sikkerhet kommer på førsteplass i norsk arbeidsliv, fant Wasilkiewicz ut at for de polske arbeiderne, kunne ønsket om å beholde jobben bli rangert først.

– Det viktigste for mange er å få jobben utført. De sier ja når de blir bedt om å gjøre noe, og ser heller bort fra noen sikkerhetsregler som å ta av verneutstyr eller bruke stige i stedet for stillas når det er knapt med tid. En av arbeiderne sa at om det er dårlig med plass og vanskelig å komme fram der han skal sveise, «må man jo ta av hjelmen for å kunne stikke hodet inn».

Wasilkiewicz forteller at mye også handler om forventninger.

– Når man er polsk er det for det første forventet at man skal kunne utføre alle slags arbeidsoppgaver. For det andre er kommunikasjonen mellom sjef og arbeider helt annerledes i Norge enn i Polen. I Norge handler det om dialog. I Polen tenker arbeideren at sjefen har rett, og mukker ikke.

En polsk fagarbeider uttrykker det slik: «De er vant med at polakker gjør alt, og ikke sier nei.  Iblant så krever arbeidsgiver det også. Siden markedet er fullt, er de ansatte redde og gjør det de får beskjed om».

Rapportering av uønskede hendelser er viktig innenfor HMS, men polakker melder sjeldent fra om avvik. Dette oppfattes som å sladre på en kollega.

Noen oppgir at de oppfatter småhendelser som en del av jobben, og at kun større ulykker er nødvendig å rapportere.  "Det kan jo skje at noen får en metallflis i øyet, men den kan jo komme inn selv med vernebriller på fra siden. Men det er jo bare sånne små-situasjoner."

Les også: På tre uker skulle norske gründere erobre Singapore. Slik gikk det

Ansatt eller innleid?

Wasilkiewicz forundret seg over at både fast ansatte, midlertidig ansatte og innleide arbeidstakere falt inn under kategorien utenlandsk arbeidskraft og blir sett på som en homogen gruppe.

– Det blir ikke gjort noen spesielle skiller mellom disse undergruppene, men i arbeidet mitt ser jeg forskjeller innad i gruppene, sier hun.

Et eksempel er grupper av arbeidere som leies inn for en kort periode. Disse holder seg gjerne for seg selv og beholder sine vaner og uvaner fra hjemlandet. Arbeiderne er her for å gjøre en oppgave, har familie i Polen- og reiser så ofte som mulig hjem.  Det eneste kravet til teamet er at de må ha en person som snakker norsk eller engelsk så han kan oversette til de andre.

– Som innleid i en ren polsk arbeidsgruppe, mister de ansatte muligheten for å bli kjent, lære språk og fange opp sikkerhetskulturen i bedriften. Og med korte kontrakter kommer det også konkurranse inn i bildet og jakt etter nye prosjekter. Det kan igjen gi seg uttrykk i at arbeiderne blir velvillige og strekker seg langt i arbeidet – også ut over sikkerhetsmarginene, sier Wasilkiewicz.

Med lengre kontrakter mener hun at samarbeidsklimaet blir et helt annet. I intervjurundene oppga for eksempel både norske og polske ansatte at det å kjenne hverandre virket positivt inn på kommunikasjonen

De som har lettest for å endre holdningene sine er polske arbeidere som bosetter seg i Norge. Som ansatte blir de bedre integrert i bedriften og investerer dermed i sikkerhetstiltak.

Les også: Så mye tjener nyutdannede sivilingeniører nå

Kan noe gjøres?

Når det gjelder fremmedarbeidere i bygge- og anleggsbransjen har fokuset ligget på språk og språkopplæring. Tiltakene for bedre kommunikasjon har vært tydelige med opplæring, tolk og brosjyrer.

Men kultur og holdninger er minst like viktig, mener Wasilkiewicz.

– Slike forhold er ikke så tydelige, og det er vanskeligere å komme med konkrete tiltak. Muligens skyver man derfor problemet over til å handle om språk.

Alle forstår at det svinger økonomisk i bygg- og anleggsbransjen, og at bedriftsledere både må ta inn og si opp arbeidskraft på kort varsel.

Ifølge Wasilkiewicz er det å påvirke slike rammebetingelser en lang prosess, men på ingen måte umulig.

– Det handler om å anerkjenne ulikhetene mellom kulturene så man har samme utgangspunkt for å arbeide med utfordringene. I tillegg må man bygge inn kontinuitet, integrasjon og sikkerhetskultur i hvert enkelt byggeprosjekt, sier hun.

Les også:

Nå skal det bygges flere små leiligheter

Sist avdekket de etterslep på 800 milliarder. Nå skal de gjøre det igjen

Oslo kan få verdens første pluss-ishall  

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.