I GANG: Rettssaken om Oslo Havn og Malmøykalven startet i Oslo tingrett i dag. (Bilde: Viktor Jæger)

Deponisaken i gang

  • Klima

Dette er saken

  • Prosjekt Ren Oslofjord ble startet februar 2006. Målet var å rydde havnen i Oslo for miljøgifter og skape seilingsdyp i forbindelse med senketunnelen i Bjørvika.
  • Entreprenørfirmaet Secora mudret omtrent 650 000 kubikkmeter av sjøbunnen innerst i havneområdet. De miljøgiftige massene ble deponert bak øya Malmøykalven i Oslofjorden.
  • Landdeponi på Langøyene ble vurdert, men flere uavhengige forskningsmiljøer, blant annet Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA), regnet dypvannsdeponi som sikkert og kostnadseffektivt.
  • SFT ga Oslo Havn tillatelse til mudring, deponering og tildekking av deponiet. Ren Oslofjord rapporterte til SFT. Prosjektet ble også kontrollert av Norges Geotekniske Institutt (NGI) og NIVA.
  • Ulike miljøorganisasjoner som Folkeaksjonen mot Giftdumping, Neptun og Innbyggerinitiativet på Nesodden, har protestert mot deponeringen.
  • 12. september 2007 ble det avslørt i VG at Secora dumpet giftstoffer ulovlig. Ifølge SFT-tillatelsen, skal massene "føres så langt ned mot bunnen som praktisk mulig før de slippes." I perioden mai 2006 til desember 2007 slapp Secora 33 000 kubikkmeter forurensede masser fra splittlekter, rett i overflaten på vannet over deponiet.
  • Oslo Havn og Secora er derfor tiltalt for forurensning, etter en anmeldelse fra SFT. I tillegg er NGI tiltalt fordi deres kontroll ikke avslørte den ulovlige dumpingen.

– Dette er en seier for sannheten, har Frank-Hugo Storelv, daglig leder i miljøorganisasjonen Neptun, sagt om rettssaken.

Les også:

Enkeltpersoner tiltalt

Oslo Havn og entreprenørfirmaet Secora er tiltalt for forurensning, etter en anmeldelse fra Statens Forurensningstilsyn (SFT).

I tillegg er Norges Geotekniske Institutt (NGI) tiltalt fordi deres kontroll ikke avslørte den ulovlige dumpingen.

Enkeltpersoner i Oslo Havn og Secora er også tiltalt.

– Vi stiller oss uforstående til at en av våre ansatte blir personlig tiltalt når det vedkommende i praksis har gjort er å arbeide med et kommunalt miljøprosjekt som er pålagt fra administrasjonen og styret Oslo Havn KF, sa Oslo Havns styreleder Bernt Stilluf Karlsen da statsadvokaten tok ut tiltale i april.

Deponimotstandere

Representanter for organisasjone Neptun, Innbyggerinitiativet på Nesodden, Folkeaksjonen mot giftdumping og Norges Miljøvernforn sitter i rettssalen.

De har vært deponimotstandere og kritisert Prosjekt Ren Oslofjord hele veien.

Are Dammann og Elin Leer-Salvesen, representanter for Innbyggerinitiativet, sier de har gått gjennom uttallige dokumenter om Ren Oslofjord.

I dag ligger det seks store, fylte permer med sakspapirer på hvert bord i rettssalen.

Kun deponering

Miljøorganisasjonene mener tiltalen for ulovlig deponering bare er begynnelsen, og at det kan bli flere rettssaker.

Rettssaken som startet i dag, handler kun om deponering. Mudringen av havnen og tildekkingen av deponiet, er ikke en del av straffesaken.

Saken skal gå hver dag de neste syv ukene, frem til 18. desember.