Departementet utlyser ekstern Hanekleiv-undersøkelse

Samferdselsdepartementet utlyser i disse dager offentlig oppdraget med å undersøke rapporteringsrutiner og formidling av styringsinformasjon i Statens vegvesen i perioden da E18 i nordre Vestfold ble prosjektert og bygd. Mandatet for undersøkelsen omfatter også en beskrivelse av tilsvarende forhold i dagens Statens vegvesen.

Bakgrunnen for den eksterne undersøkelsen er at departementet trenger tilstrekkelig grunnlag om saken, blant annet for å kunne gi en god rapportering til Stortinget.

Fristen for å ferdigstille undersøkelsen er satt til 15. oktober i år.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå