MARITIM

Denne merden skal behandle 150.000 fisk individuelt

Ved hjelp av kunstig intelligens og maskinlæring skal det nye havbrukskonseptet registrere enkeltfisk. Målet er å gi hver fisk en helsejournal og individuell behandling.

iFarm skal bruke sensorer til å gjenkjenne hver enkelt fisk.
iFarm skal bruke sensorer til å gjenkjenne hver enkelt fisk. Foto: Cermaq

Den første fisken ble nylig satt ut i det nye havbrukskonseptet iFarm

Les mer om: