Ocean Access – NTNUs entreprenørskole

Denne lille bøya skal sende store mengder data fra havet

En nedsenkbar bøye kan fungere som en ruter for overføring av data, bilder og video fra havrommet, for eksempel fra olje- og gassinstallasjoner på havbunnen.

Denne lille bøya kan transportere store mengder data fra sensorer, bilder og video fra havbunnen. Den kan heves til overflaten for å sende dataene via fjernstyring fra land.
Denne lille bøya kan transportere store mengder data fra sensorer, bilder og video fra havbunnen. Den kan heves til overflaten for å sende dataene via fjernstyring fra land. (Illustrasjon: Ocean Access)

En nedsenkbar bøye kan fungere som en ruter for overføring av data, bilder og video fra havrommet, for eksempel fra olje- og gassinstallasjoner på havbunnen.

En slik enhet kan f.eks. tilfredsstille myndighetenes krav om å overvåke midlertidig forlatte havbunnsbrønner på norsk sokkel, men vil også være til stor nytte for havforskere som ønsker å monitorere eller overvåke en spesiell lokalitet over tid. Også oppdrettsnæringen kan bli et marked.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå