Denne barneskolen i Nordland kan hjelpe byggebransjen til å kutte utslippene av klimagasser

Nå blir det enklere for byggingeniørene å planlegge bruk av miljøvennlige materialer.

Denne barneskolen i Nordland kan hjelpe byggebransjen til å kutte utslippene av klimagasser
Cowi integrerer miljøkrav i den digitale informasjonsmodellen BIM når de prosjekterer nye Gruben barneskole i Rana kommune. Illustrasjon: Cowi og Spinn Arkitekter

Da Cowi skulle prosjektere nye Gruben barneskole for Rana kommune, fikk selskapets programmerere en miljørettet oppgave. Sammen med teamet som lager den digitale modellen av skolen, BIM; bygningsinformasjonsmodellen, skulle de for første gang integrere miljøkravene til materialbruken inn i modellen.