NYHETER

Den største E6-jobben på Oppdal er utlyst

Det største oppdraget på prosjektet E6 Oppdal er lyst ut. Strekningen som skal anlegges er 3,5 km lang. En del av den går i urørt terreng, og en del følger en traséen til en lokalveg. 17. januar er det anbudsfrist.

Bildet viser framtidig kryss på Mjøen hvor ny E6 tar av fra den gamle. (Ill: Statens vegvesen)
Bildet viser framtidig kryss på Mjøen hvor ny E6 tar av fra den gamle. (Ill: Statens vegvesen)
26. nov. 2013 - 14:41

Oppdal er en av få norske tettsteder som fortsatt har en europaveg gjennom sentrum. Vegstrekningen som er utlyst kommer ikke til å fjerne gjennomgangstrafikken fra tettstedet, men trafikkbelastningen vil bli vesentlig redusert.

Sør for Oppdal sentrum vil den nye E6 gå helt utenom bebyggelsen. Når den kommer inn til sentrum, vil den for en stor del følge traséen til O. Skasliens veg, som går parallelt med nåværende E6 knapt 100 meter unna.

Ytterpunktene for den nye strekningen er Mjøen og Oppdal nord. Vegen blir utstyrt med midtfelt. Vegbredde inkludert skuldre blir 10 meter.

Når O. Skasliens bygges om til europavegstandard, må kryssende lokalveger stenges. Arbeid på disse vegene i forbindelse med stengingen inngår i entreprisen.

Kontrakten omfatter masseflytting av 138 000 kbm. Overbygningen i ny E6 vil kreve 73 000 kbm. 83 000 kvm skal asfalteres, 800 meter støyskjermer skal reises, to hus skal rives og det skal støpes to underganger under den nye E6. Kabel- og VA-grøfter får en samlet lengde på 34 km.

Byggherren har fire opsjoner som kan benyttes innenfor en ramme på ca. 13 millioner kroner. Hele oppdraget har en anslått verdi på mellom 130 og 150 millioner kroner.

Peab har tidligere fått et oppdrag til 47 millioner kroner på det samme prosjektet. Den gjelder bygging av to bruer og en kulvert.

De totale omkostningene for prosjektet E6 Oppdal er beregnet til 345 millioner kroner. Dette skal dekkes med ordinære riksvegmidler.

Rambøll har prosjektert ny E6 inkludert bruene. Anlegget skal være klar til bruk innen 4. september 2015.

 

 

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.