Den rene energien vi har jaktet på i flere tiår: Hva er fusjonskraft?

Fusjonskraft er blant toppkandidatene når man snakker om løsninger på verdens energi- og klimakrise. Men det har ennå ikke lyktes noen å koble et operativt fusjonskraftverk til strømnettet noe sted i verden. Skjer det når reaktoren ITER blir en realitet?

Den rene energien vi har jaktet på i flere tiår: Hva er fusjonskraft?
Mangelen på politisk støtte til fusjonskraft skyldes at politikere og publikum putter fusjonskraft og atomkraft i samme boks, selv om dette er helt feil ettersom teknologiene nærmest er motsetninger, sier forsker Volker Naulin. Foto: Joint European Torus (JET)

Fusjonskraft ble introdusert som en energiteknologi med en rekke fordeler allerede i 1958, under FNs andre Genève-konferanse, også kjent som Atoms for Peace-konferansen. Men i motsetning til atomkraft – som gikk fra den første eksperimenteringen på 1930-tallet til atomkraftverk på 50-tallet – lar fusjonskraften vente på seg.