Den Polytekniske Forening

Daglig oppdatert informasjon om møtene er tilgjengelig på internett: http://www.polyteknisk.no.

Møteprogram i Den Polytekniske Forening, PFs grupper og tilknyttede foreninger.

Møtested: Hvor ingen annen adresse er oppgitt, arrangeres møtet i Rosenkrantz gate 7 III.

Onsdag 15. januar kl. 1800:

Nettverk i et internasjonalt perspektiv - Norge helt på jordet?Innledere: Gerhard Heiberg, Håkan Svennerstål og Arne Hjeltnes.Sted: Månefisken, Sagveien 23A.Nærmere informasjon og forhåndspåmelding på www.innovativtnettverk.noInnovativt Nettverk

Pressen er velkommen til møtene.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå