Den Polytekniske Forening

Daglig oppdatert informasjon om møtene er tilgjengelig på Internett: http://www.polyteknisk.no

Møteprogram i Den Polytekniske Forening, PFs grupper og tilknyttede foreninger.

Møtested: Hvor ingen annen adresse er oppgitt, arrangeres møtet i Rosenkrantz gate 7 III

Mandag 6. mai kl. 1200:

EFTAs Surveillance Agency (ESA), er det EUs trojanske hest i Norge, eller Norges trojanske hest i EU?

Ambassadør Knut Almestad, nylig avtroppet leder for ESA.

Seniorgruppens møter er lukkede. Det er kun adgang for gruppens medlemmer og spesielt inviterte gjester.

PFs Seniorgruppe

Pressen er velkommen til møtene.