Den Polytekniske Forening

Daglig oppdatert informasjon om møtene er tilgjengelig på Internett: http://www.polyteknisk.no

Møteprogram i Den Polytekniske Forening, PFs grupper og tilknyttede foreninger.

Møtested: Hvor ingen annen adresse er oppgitt, arrangeres møtet i Rosenkrantz gate 7 III

Mandag 6. mai kl. 1200:

EFTAs Surveillance Agency (ESA), er det EUs trojanske hest i Norge, eller Norges trojanske hest i EU?

Ambassadør Knut Almestad, nylig avtroppet leder for ESA.

Seniorgruppens møter er lukkede. Det er kun adgang for gruppens medlemmer og spesielt inviterte gjester.

PFs Seniorgruppe

Pressen er velkommen til møtene.

Les mer om: