Den nye høyspentmasten ved Kjerag likner ingen andre og låner teknologi fra vindmøller

Mye ingeniørarbeid ligger bak.

Da overføringsnettet mellom Lysebotn i Rogaland og Suldal i Vest-Agder skulle oppgraderes, fikk Statnett en uvanlig telefon fra ordføreren i Forsand kommune.