Den norsk-svenske teknologien vokter grensa mot skudd fra Nord-Korea

Jakter nordkoreansk artilleri.

Den norsk-svenske teknologien vokter grensa mot skudd fra Nord-Korea
Prototyp på en kommende norsk Arthur. Bilde: Saab

Den spente situasjonen i Korea dreier seg ofte om hvor langt unna Nord-Korea er å bli kapable til å angripe USA med langdistansemissiler.

Amerikanerne mener at når den dagen kommer, skal mottiltakene være robuste og til å stole på. Blant annet gjennom missilforsvaret «Ground-based Midcourse Defense» (GMD) som i mai demonstrerte evnen til å ødelegge et interkontinentalt ballistisk missil.

4. juli skjøt regimet opp nok et missil som det nordkoreanske regimet selv hevder har rekkevidde til å nå hvor som helst i verden.

En trussel som i høyeste grad allerede eksisterer, kommer fra artilleri. Det ikke alle vet, er at et viktig forsvarstiltak består av norsk-svensk teknologi, nærmere bestemt artillerilokaliseringsradarer.

Trussel mot Seoul 

Siden 2009 har Sør-Korea hatt et tjuetall radarer av typen Arthur (ARTillery HUnting Radar) fra Saab. En av oppgavene er å vokte grensa mot nord.

Sør-Korea bruker Kia KM500 som plattform for sine Arthur-systemer.
Sør-Korea bruker Kia KM500 som plattform for sine Arthur-systemer. Foto: Saab

Det offisielle antallet nordkoreanske kanoner varier mellom 10-15.000 stykk. Det er allment kjent at storparten ikke har rekkevidde til å nå Seoul dersom de skyter fra grensa ved den demilitariserte sonen (DMZ).

Imidlertid har Nord-Korea noen hundretall mer moderne og mobile langtrekkende kanoner, for eksempel M1978/M1989 Koksan, som gjerne vises fram for utenlandsk media og på parader.

Sammen med kort- og mellomdistanseraketter kan dette utgjøre en trussel mot hovedstaden i Sør-Korea.

Forsvarets Arthur-systemer er i dag montert på Bv206.
Forsvarets Arthur-systemer er i dag montert på Bv206. Foto: Per Erlien Dalløkken

– Arthurs oppgave i alle typer konflikter og fredsbevarende innsatser er å ved fiendtlig ildgivning raskt kunne varsle om nedslagssted, og dette er naturligvis ekstra viktig i tettbefolkede områder som i Sør-Korea. Med våre system kan våre kunder lokalisere den største artilleritrusselen, nemlig det mobile artilleriet. Her snakker vi om hyperkjapp prosjektildetektering, avanserte beregningsmodeller og en jakt på sekunder innen motstanderen rekker å forflytte seg videre til en ny posisjon. Arthur kan selvsagt også raskt finne koordinatene for langsomt eller fastmontert artilleri, men dette er så enkelt at vi knapt nevner dette nå for tida, sier Dag Wikøren som er salgs- og markedsdirektør i Saab Technologies Norway (STN) og som har lang erfaring som artillerist. 

Finner mål til eget artilleri

Selskapet STN i Halden er resultatet av det norsk-svenske samarbeidet om å ta fram artillerilokaliseringsradaren – et arbeid som startet midt på 1980-tallet og der selve leveransen på 12 systemer ble gjort fra 1999 til 2002.

Totalt finnes det i overkant av 80 Arthur-systemer globalt, 40 av dem er produsert i Norge.

Arthurs jobb er å oppdage og klassifisere raketter og granater. Formålet er todelt: Det handler om å beregne hvor et ballistisk objekt kommer til å slå ned for å varsle egne styrker slik at de kan gå i dekning. Men det handler også om å kalkulere hvor skuddet kom fra, og levere måldata til eget artilleri.

Ifølge Wikøren kan radarinformasjon fra Arthur brukes både av den koreanske hæren og marinen. Han forteller at Sør-Koreas forsvars interne instruksjoner, ROE («Rules of Engagement») løpende revideres og tilpasses det aktuelle trusselnivået. 

– Vi har sett skudd blitt avfyrt i irritasjon mot syd. Tidligere var det slik at gjengjeldelsesskudd måtte godkjennes av forsvarsministeren. Som kan kunne lese i medier i 2015, kom med oppdatert ROE som innebar at beslutning om «counter-fire» kan avgjøres på korpsnivå, noe som innebærer at responsen i dag kan effektueres umiddelbart. Dette er også noe som faktisk skjer og som vi kan høre om i nyhetene fra Sør-Korea, opplyser Wikøren.

Arthur-systemene er altså plassert ved den 38. breddegrad. Saab har egne ansatte på stedet, både lokale og skandinaver. Den siste leveransen fra Halden har vært et ledelsessystem, et 3D-analyseverktøy som viser hvor det er klokt å plassere enhetene.

Samtidig er Sør-Korea i ferd med å ta fram sin egen artillerilokaliseringsradar. Deres statlige forsvarforskningsinstitutt og selskapet LIG Nex1 er klar med en egen radar som etter planen skal settes i drift neste år, ifølge Defense News. LIG Nex1 bygde også enkelte Arthur-system på listens fra Saab.

Bedre rekkevidde og nøyaktighet

Det er 15 år siden systemene ble innført i det norske forsvaret, og nå jobbes det med å ta fram en ny versjon. Prosjektet startet opprinnelig som en midtlivsoppdatering (MLU). Nå er det snakk om en helt ny radar basert på aesa-teknologi («active electronically/electrically scanned array»).

Den skal bli minst 500 kg lettere og ha mye større rekkevidde og nøyaktighet.

Arthur, taktisk bilde.
Arthur, taktisk bilde. Illustrasjon: Eker Design, copyright Saab

– Hvor stor forbedringen blir, er fortsatt ikke åpen informasjon. Men jeg kan si at den er stor, understreker Wikøren.

Det er allerede gjort forbedringer på Arthur fra den såkalte Mod A til Mod C: Tidligere var maksimal rekkevidde 40 kilometer med 90 graders dekning som ble økt til 60 kilometer og 120 grader.

Avstanden Arthur klarer å spore bombekastergranater ble økt fra 35 til 60 kilometer, for 155 mm-granater fra 15 til 30 km og fra 29 til 53 km for 122 mm-raketter.

Systemet klarer minst 100 mål i minuttet og kan følge åtte baner samtidig. Jo lenger prosjektilet følges, jo mer nøyaktig kan nedslaget beregnes. Nøyaktigheten i dag oppgis til «CEP <0,15 prosent».

Det betyr for eksempel at radaren skal se en bombekastergranat 10 kilometers unna og i minst 50 prosent av tilfellene klare å forutse nedslaget innenfor en radius på 15 meter.

Slik ser det ut når Arthur detekterer, følger og beregner våpenposisjoner, nedslagspunkter og våpentyper

Lettere og ny plattform

Nå er det snakk Mod D som altså vil står for ytterligere forbedring i en mer kompakt pakke. Arthur veier nå rundt 4.500 kg. Mod D skal ned på 3.500-4.000 kg.

Mens dagens plattform er Bv206, er nye Arthur montert på en M113 med to ekstra løpehjul og plass til 10-fotskontainer bak (10x8x5,5 fot).

Arthur MLU.
Arthur MLU. Foto: Saab
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)-test på Kjeller.
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)-test på Kjeller. Foto: Saab

– Vi har allerede klart å putte Mod C inn i ei M113-vogn med gode resultater fra testkammeret på Kjeller. Systemet er autonomt, slik at konteineren kan settes igjen i skogen og opereres fra et annet sted, opplyser STN-sjef Tore Bekkevold.

Selvsagt skal også disse kjøretøyene utstyres med den verdensledende ubemannede våpenstasjonen Protector fra Kongsberg. En annen nyvinning er at den optiske sensoren på våpenstasjonen skal brukes til å måle horisonten for radaren og slik gjøre at den raskere er oppe og går.

Hvorvidt prosjektet går fra prototyp til serieleveranse skal avgjøres neste år:

– Vi jobber fortsatt med grunnlagsdokumentene, men forventer å få oppdrag fra Forsvarsdepartementet i løpet av andre halvår 2018, forteller Tom Patrick Scarlett som er prosjektleder for ny artillerilokaliseringsradar i Forsvarsmateriell.