Den kompakte fabrikken ligger på 850 meters dyp – skal øke gassproduksjonen

Bygger undervannsfabrikk til Ormen Lange. Skal produsere uten stopp i minst 20 år.

Den kompakte fabrikken ligger på 850 meters dyp – skal øke gassproduksjonen
Onesubsea skal levere to like kompressorstasjoner samt en manifoldstasjon til Ormen Lange. Disse vil ha en størrelse på henholdsvis 25 x 12 meter og 24 x 7 meter og høyder på 12,5 og 14 meter. Installert vekt blir på om lag 360 tonn og 450 tonn. Illustrasjon: Onesubsea

Undervannsspesialisten Onesubsea Processing AS har utviklet teknologien til den nye fabrikken. På tomta til en tidligere sildoljefabrikk på Askøy ved Bergen, er det reist et nokså prangende og romslig næringsbygg med produksjonshaller og testområder inklusive testbasseng i tillegg til ymse utviklingsverksteder og laboratorier. I det skreddersydde nyanlegget har teknologibedriften investert mer enn en milliard kroner.