MENINGER

Den grønne frelse

STORE MULIGHETER: Statsminister Jens Stoltenberg ser store muligheter for eksport av norsk CO2-teknologi til kinesiske kullkraftverk. Potensialet er i alle fall enormt.
STORE MULIGHETER: Statsminister Jens Stoltenberg ser store muligheter for eksport av norsk CO2-teknologi til kinesiske kullkraftverk. Potensialet er i alle fall enormt.

Inne? Ute? Regjeringspartiene klarer ikke å bli enige om hvor mye Norge skal kutte hjemme og hvor mye som skal dekkes gjennom kjøp av klimakvoter ute. Jens og Frp vil kutte ute, der det er billigst. Men ingen vet hva slags billige klimakvoter i utlandet Jens sikter til.

Mange snakker nå om den grønne utviklingsmekanismen i Kyoto-protokollen som den grønne frelse. Den åpner for at bedrifter og nasjoner kjøper kvoter fra klimaprosjekter i u-land, såkalte CDM-prosjekter. Det betyr at Norge både kan hjelpe kineserne og spare penger. Samtidig som vi kan fortsette å leve vårt liv, mens oljepengene triller inn. EU setter et 10 prosent tak på hvor mange kvoter man kan kjøpe ute, men det vil regjeringen finne en løsning på.

Problemet er at så langt har denne CDM-mekanismen vist seg å være en Complicated and Difficult Mechanism. Det går utrolig tregt å få godkjent disse prosjektene, så langt har bare 187 prosjekter gått gjennom FNs nåløye. Det betyr at Jens & co har veldig dårlig tid hvis vi skal oppfylle våre Kyoto-forpliktelser innen 2012 gjennom egne klimaprosjekter ute.

Tilgangen til disse kvotene på det åpne markedet er heller ikke ubegrenset. Og vil prisen bli så lav, når etterspørselen øker? Og sist, men ikke minst; bidrar alle disse prosjektene til utslippskutt? Det vet ingen. Ennå.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.