Den billigste energien er den du ikke bruker

Regjeringens strømstøtteordning for bedrifter har fått blandet mottakelse. Spørsmålet bør ikke være hvorvidt den er god nok eller ikke, men heller hvordan bedrifter kan bruke den til å redusere energiforbruk, kostnader og klimagassutslipp.

Den billigste energien er den du ikke bruker
Silje Skjelsvik mener flere har feil fokus på strømstøtteordningen. Foto: Jan Johannessen

Bedrifter rundt om i landet har ventet langt om lenge på en strømstøtteordning