SAMFUNN

Dempet optimisme

Generelt vurderer landets industriledere andre kvartal som positivt, med økt produksjon og stabil etterspørsel på det norske markedet. Men mens prisnivået hjemme har økt, har eksportprisene gått ned, som følge av sterkere konkurranse innenfor enkelte eksportrettede bransjer. De lavere eksportprisene gjør at norske produsenter mister markedsandeler, og det rapporteres om fallende etterspørsel fra eksportmarkedet, viser Konjunkturbarometeret for andre kvartal i år fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Den totale ordrebeholdningen i industrien er fortsatt på et relativt høyt nivå – holdt oppe av langsiktige ordrer i offshore-relatert virksomhet.

Les mer om: