Deler opp E39 Ålesund-Molde i flere store og små kontrakter

Statens vegvesen deler opp utbyggingen av E39 Ålesund-Molde i flere mindre, og noen store, kontrakter. Det gjør vegprosjektet attraktivt også for mindre vegentreprenører, og underleverandører.

Statens vegvesen E39 Ålesund Molde er godt i gang med planleggingen av ny E39 fra Ålesund til Molde. Anleggsansvarlig E39 Ålesund Molde, Arild Gjerde, prosjektdirektør Ove Nesje Statens vegvesen, Utbygging midt, planleggingsleder Breivika-Ørskogfjellet, Tone Hammer, NTP -rute ansvarlig Møre og Romsdal, Andre Moltubakk og prosjektleder Harald Inge Johnsen Statens vegvesen, E39 Ålesund-Molde var denne uka på befaring av strekningen.
Statens vegvesen E39 Ålesund Molde er godt i gang med planleggingen av ny E39 fra Ålesund til Molde. Anleggsansvarlig E39 Ålesund Molde, Arild Gjerde, prosjektdirektør Ove Nesje Statens vegvesen, Utbygging midt, planleggingsleder Breivika-Ørskogfjellet, Tone Hammer, NTP -rute ansvarlig Møre og Romsdal, Andre Moltubakk og prosjektleder Harald Inge Johnsen Statens vegvesen, E39 Ålesund-Molde var denne uka på befaring av strekningen. Foto: Statens vegvesen
Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
11. juni 2021 - 09:05

En uke etter at Stortinget vedtar NTP 14. juni, inviterer Statens vegvesen entreprenører, underleverandører og rådgiverbransjen til leverandørmøte på Teams om E39 Ålesund-Molde mandag 21. juni.

I tillegg til strekningen Ålesund-Molde skal det bygges ny fylkesveg til Gossen over Kjerringsundet i tett samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune. Dette gir fergefri kryssing av Romsdalsfjorden. Samtidig blir Otrøya, Midøya og Gossen landfaste. Tre fergesamband blir overflødige og legges ned. Hele strekningen på E39 blir 75 kilometer.

Prosjektet er et ledd i den overordna målsettinga om å få bedre vegstandard på E39, og inngår i den langsiktige utbedringen av E39 som binder sammen byene langs Vestlandet. Det viktigste målet for prosjektet i Møre og Romsdal er likevel å binde sammen Molde og Ålesund til et bo- og arbeidsmarked.

Fem delstrekninger-mange kontrakter

Prosjektet er inndelt i fem planparseller:

 • Breivika/Ålesund-Digernes
 • Digernes-Ørskogfjellet
 • Ørskogfjellet-Vik
 • Vik-Julbøen
 • Julbøen-Bolsønes/Molde
Prosjektleder Harald Inge Johnsen og E39 Ålesund-Molde har valgt en kontraktsstrategi som åpner for store og små entreprenører. <i>Foto:  Statens vegvesen</i>
Prosjektleder Harald Inge Johnsen og E39 Ålesund-Molde har valgt en kontraktsstrategi som åpner for store og små entreprenører. Foto:  Statens vegvesen

Mulig oppstart på strekningen Ørskogfjellet-Molde er i 2023 forutsatt nødvendige vedtak i kommuner, fylke og storting. Planen er byggestart i 2023. Med tilstrekkelig årlige bevilgninger kan den nye europavegen åpne i 2030.

- Dette er et godt og viktig prosjekt. Vi har delt det opp i vesentlig flere kontrakter enn antallet planparseller, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen, E39 Ålesund-Molde.

Vegvesenet har lagt opp til en kontraktstrategi med stort spenn i størrelsen på kontraktene. De minste blir på noen titalls millioner kroner på forberedende entrepriser. Romsdalsfjordtunnelen og Julsundbrua blir de største kontraktene i området tre-fire milliarder. - Vi regner med god respons i markedet, sier prosjektleder Johnsen.

 Bygger to og tre - planlegger fire

Vegvesenet planlegger bru og tunnel med fire felter. På Julsundbrua blir det i tillegg eget felt for gående, syklende og saktegående kjøretøy. På øvrige strekninger planlegges det for 4-felts veg med dimensjonerende hastighet 110 km/t. Samtidig skal reguleringsplanene legge til rette for en trinnvis utbygging med 2/3 felts veg med enkle tunnelløp i trinn 1. Det blir midtrekkverk på hele strekningen med forbikjøringsfelter. Unntaket er et løpstunnelene hvor bredt midtfelt er et av sikkerhetstiltakene.

Vik-Julbøen:

 • Undersjøisk tunnel ca 14,5 km med to løp.
 • Hengebru 2010 meter. Hovedspenn 1625 meter.
 • Dagsoner med planfrie kryss med tilhørende konstruksjoner på Vik, Nautneset (Otrøya) og Julbøen.

 Julbøen-Molde:

 • Julakslatunnelen, lengde ca 1,4 km.
 • Kringstadnakktunnelen, lengde ca 8,5 km.
 • Dagsone mellom tunnelene i Mordalen (800 meter).
 • Kryssområdet på Fuglset hvor ny E39 kobles sammen med eksisterende E39.

Ørskogfjellet-Vik:

 • Vikaksla-tunnelen, lengde ca. 6 km.
 • Dagsone på ca. 3 km på Ørskogfjellet med et «halvkryss» for å knytte ny E39 sammen med eksisterende E39.
 • Kort dagsone-strekning på Vik. 

Kjerringsund-forbindelsen:

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling
 • Bru over Kjerringsundet. Brulengde ca 800 meter med hovedspenn 540 meter. Utføres som hengebru eller skråstagsbru.
 • Bru over Bollholmsundet. Brulengde ca 610 meter. Hovedspenn ca 250 meter. Er planlagt utført som «fritt frembygg».
 • Store sjøfyllinger på tre resterende sund.
 • Vegbygging fra krysset med E39 på Nautneset til Gossen.

Bygger fylket sammen

På strekningen Digernes – Ørskogfjellet starter reguleringsplanarbeidet opp i juni i år. Det er foreslått flere ulike veglinjer på strekningen. Samtlige omfatter en til to tunneler.

Det forventes at det settes i gang planarbeid på strekningen Breivika-Digernes ved årsskiftet 21/22. Det foreligger skisser både på utbygging langs eksisterende trase og flere nye traseer delvis i tunnel.

Vegvesenet har jobbet fram gode løsninger for bru, tunneler og resten av vegen. Nå ser vi fram til å starte dialogen med bransjen. Sammen skal vi bygge Møre og Romsdal, sammen, sier Johnsen.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.