Deler eiendomsdata

  • ikt

Utvekslingen skal skje mellom kommunens register Kom-GAB og Kartverkets register Riks-GAB.

Avtalen innebærer også en opptelling av datauttak og tilbakeføring av inntekter til kommunen. Dermed er alle store kommuner direkte tilkoblet GAB-registeret, det nasjonale registret over grunneiendommer, adresser og bygninger.

Alle kommuner er pålagt å levere oppdatert eiendomsinformasjon til Riks-GAB. Fram til nå har Oslo vært den eneste av de store kommunene som ikke har gjort dette elektronisk. Ifølge avtalen skal det settes i gang et arbeid med å konsolidere data lokalt og sentralt. Det innebærer at felles GAB-tabeller i Riks-GAB og Kom-GAB skal ha identisk innhold.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå