BYGG

– Deler av offentlig sektor handler inn rådgivertjenester basert kun på pris. Det gjør meg dypt bekymret

Offentlige innkjøpere må ta større ansvar, særlig etter koronakrisen, mener Sweco-direktør Grete Aspelund.

Med det offentliges hjelp kan koroankrisen gi en mer innovativ byggenæring, mener Grete Aspelund.
Med det offentliges hjelp kan koroankrisen gi en mer innovativ byggenæring, mener Grete Aspelund. Foto: Johnny Syversen

Toppsjefen i Sweco frykter at prispresset vil tilta, og at lønnsomheten vil lide i kjølvannet av koronapandemien. Da er det ekstra viktig at offentlige innkjøpere er seg sitt ansvar bevisst å legger andre kriterier til grunn for anskaffelsene enn kroner og øre, slik at byggenæringen kan stimuleres i en mer fremtidsrettet og innovativ retning.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.