Delelektrifisering kan kutte 500.000 tonn CO2 fra gassanlegget på Kårstø

Planlegger investeringsbeslutning i slutten av neste år.

Delelektrifisering kan kutte 500.000 tonn CO2 fra gassanlegget på Kårstø
Flyfoto av Kårstø. Foto: Øyvind Hagen/ Gassco

Gassprosesseringsanlegget til Gassco på Kårstø er det nest største utslippspunktet på land i Norge, etter raffineriet og kraftverket på Mongstad. Anlegget slipper ut nesten én million tonn CO2 og andre klimagasser i året.