Deep Space 1 ved Borrelly

Alt dette pluss en asteroidepassering hadde gått forholdsvis bra – en operasjonstid på bortimot 14.000 timer for den elektriske motoren ga sågar mulighet for passering av kometen Borrelly.

Kontrollsenteret ved JPL i California levnet ikke Deep Space store sjanser for gjennomføring av dette bonusoppdraget, for sonden har ingen spesiell skjerming mot støvpartikler i komaen, kometens atmosfære. Dessuten var den for lengst begynt å bli sliten: Tekniske problemer skapte bry, og beholdningen av drivstoff til manøvrering var nesten oppbrukt.

Men passeringen i en avstand av 2200 km og en relativ hastighet på 16,5 km/s tidlig 23. september var en suksess. Bilder ble tatt og data samlet. Flere av de omkring 30 sort/hvitt bildene var bedre enn dem vi husker fra ESA-kometsonden Giotto under passering av Halleys komet i en avstand av 600 km 13. mars 1986.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.