«Nye Veiers ville prioriteringer»

«Det Nye Veier sa virket nesten for godt til å være sant, og i ettertid ser vi at det var det nok også.»

En av strekningene på Sørlandet hvor Nye Veier nå bygger ny motorveg.
En av strekningene på Sørlandet hvor Nye Veier nå bygger ny motorveg. Foto: Nye Veier AS
Av Svein Harald Søndenaa, pensjonert sjefingeniør i Statens Vegvesen
5. des. 2018 - 10:46

Da Nye Veier fikk skryte uhemmet av seg selv under Arendalsuka i fjor, ble det sagt at Nye Veier skulle bygge nye 4 feltsveger på strekninger der det i dag er smale, svingete og trafikkfarlige veger.

I tillegg kommer den store fordelen det er å få redusert trafikk gjennom lokalsamfunn med gående, syklende og med mange private avkjørsler.

Dette hørtes forlokkende ut, nesten for godt til å være sant, og i ettertid ser vi at det var det nok også.

De strekningene på E-18 i Telemark og Aust-Agder som nå er under arbeid, er som omtalt, men det som planlegges mellom Dørdal og Tvedestrand er i en helt annen kategori.

Svein Harald Søndenaa er tidligere sjefingeniør i Statens Vegvesen, nå pensjonist. <i>Foto:  </i>
Svein Harald Søndenaa er tidligere sjefingeniør i Statens Vegvesen, nå pensjonist. Foto:  

Nye Veier hevder at de bygger veger bedre og billigere enn det Statens Vegvesen gjør, men det virker som om de ikke kjenner til det viktigste momentet når det gjelder å spare penger på vegbygging, nemlig å vurdere om lenker eller strekninger overhode behøver å  bygges.

På E-18 strekningen Rugtvedt – Dørdal, som nå er under bygging, er trafikkgrunnlaget at det i 2017 er en årsdøgntrafikk (Ådt) på eksisterende E-18, på 14900 kjøretøyer ved Rugtvedt, og 9900 kjøretøyer ved Dørdal.

Da det kun er et kryss i hver ende av strekningen, vil trafikken på ny E-18 ved åpning bli i størrelsesorden 8-9000 kjøretøyer, idet alt av dagens trafikk som har start eller målpunkt mellom de to kryssene, vil forbli på gamlevegen.

På strekningen fra Dørdal til Tangen er det i dag en tofelts motortrafikkveg med en ådt på 8200 kjøretøyer.

Strekningen har ikke fremkommelighets eller kapasitetsproblemer, men en del alvorlige trafikkulykker. Det er ingen gang- sykkeltrafikk, og ingen private avkjørsler på strekningen.

En ny 4 feltsveg vil her få en trafikk i størrelsesorden 7000 kjøretøyer.

Det som her bør gjøres er enten å breddeutvide vegen og etablere midtrekkverk og en del forbikjøringsstrekninger, eller å bygge en parallell tofeltsveg som vil gi en 4 feltsløsning.

Samfunnsøkonomisk vil en kunne forsvare å breddeutvide vegen, men ikke noe mer.

Fra Tangen til Akland er det i dag en to/trefeltsveg med midtrekkverk og fartsgrense 90 km/t, ådt er 7500 kjøretøyer ved Tangen og 8100 ved Akland.

Det er her ingen fremkommelighets- eller kapasitetsproblemer, ingen alvorlige trafikkulykker, ingen gående eller syklende og ingen private avkjørsler.

Det er det glade vanvidd å bygge ny 4-feltsveg parallelt med denne vegen.

En slik veg ville få i størrelsesorden 5000 kjøretøyer, noe som heller ikke gir særlig grunnlag for bompenger.

Strekningen fra Akland til Lunde i Tvedestrand er bygget som avkjørselsfri/avkjørselsregulert veg og har en ådt på 9000 kjøretøyer.

Strekningen har ingen fremkommelighets- eller kapasitetsproblemer men en del trafikksikkerhetsproblemer. På deler av strekningen er det gang- sykkeltrafikk.

Det vil her være behov for tiltak, og da en breddutvidelse kan være utfordrene på deler av strekningen, vil det her også være aktuelt å bygge en parallell veg med 2 felt.

En ny separat 4-feltsveg vil på denne strekningen, avhengig av kryssplassering, få en ådt på 7-8000 kjøretøyer.

Strekningen fra Lunde til Tvedestrand med god linjeføring og midtrekkverk, vil være god nok i overskuelig fremtid, men også her kan en se for seg en fremtidig parallell 2-feltsveg.

Alle trafikktall er beregnet i 2017 tall, det vil si at det er ikke tatt høyde for trafikkveksten, men denne er forventet å bli liten i de kommende år.

Det som er vanskelig å forstå er at det synes som om Nye Veier har ubegrenset med midler til å bygge ut 4-feltsveger.

Jeg forutsetter at Nye Veier kun har anledning til å kreve bompenger på de vegene som de selv bygger, og ikke på de som tidligere er bygget og nå er nedbetalt.

Det er et tankekors at regjeringen sier at fremtidig vekst i trafikken skal tas i gang- sykkel og kollektivtrafikk, mens pengene går til unødvendige 4-feltsveger.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.