De vil hjelpe norsk teknologi ut i verden

Tre norske oppstartsbedrifter sørger for å få norsk teknologi ut på det internasjonale markedet.

De vil hjelpe norsk teknologi ut i verden
GLOBALE: Alle vil eksportere norsk teknologi, og alle satser på utradisjonelle markeder. Fra venstre Daniel Buikema Fjærtoft, Lars Petter Lunden, Murshid M. Ali og Eivind Fjeldstad. Bilde: Håkon Jacobsen

– Jeg jobbet som politisk observatør i Tanzania. Da jeg avsluttet oppholdet mitt der, fikk jeg beskjed fra mitt vertskap om ikke å komme tilbake med bistand, men med forretninger og investorer, sier Eivind Fjeldstad, leder for Naba.

Slik fikk Fjeldstad ideen til noe som ikke fantes i Norge og Skandinavia, nemlig Naba, Norwegian-African Business Association.

Inviterer ministre

Foreningen ble lansert i september 2011.

Målet er å hjelpe afrikanske land med å stifte kontakter og få i havn avtaler med norske selskaper som har verdifull kompetanse innenfor energi og industri.

– Vi har arrangert en rekke seminarer og gjort rådgivningsoppdrag. Vi har også invitert ministre fra afrikanske land til Norge og presentert dem for næringslivet her.

Det er ikke mange afrikanske land som har ambassader i Norge, og det må gjøres en ekstra innsats for å stifte kontakter, sier Fjeldstad.

Generaliserer Afrika

Ifølge Fjeldstad blir fremstillingen av Afrika veldig generalisert og knyttet til negative bilder.

– Det hindrer Norge i å se det store potensialet i kontinentet. For eksempel i stabile land som Zambia, Ghana, Uganda, Kenya øker middelklassen og utdanningsnivået. Behovet for arbeidsplasser øker og det blir flere forbrukere. Tenk bare at det blir solgt mer Guinness øl i Afrika enn i hele Europa, sier Fjeldstad.

Han legger vekt på at ved å samarbeide med de afrikanske landene, kan norske bedrifter bidra med sine erfaringer om HMS, etiske verdier og antikorrupsjon.

Les også: – Korrupsjon er en del av hverdagen

Slutt på easy oil

Lignende tanker fikk Murshid M. Ali til å starte bedriften Norsaco i slutten av 2010, bedriften spesialiserer seg på kommersialisering av norsk teknologi mot de seks Golf-landene.

Etter mye reising i Midtøsten og praksis hos den norske ambassaden i Saudi-Arabia fikk han mange verdifulle kontakter og innblikk i energibransjen.

– Flere statlige oljeselskaper i regionen er interessert i norsk oljeteknologi som kan forbedre oljeutvinningen. Æraen av såkalt «easy oil» er ved veis ende, og de trenger ny teknologi for å optimalisere produksjonen, spesielt offshore, samt øke oppmerksomheten rundt HMS. Norge er verdensledende på disse områdene, sier Ali.

Motsetninger

Ali mener samarbeidet bidrar til at flere parter får kjennskap til hverandres kulturer og gjør det mulig å bygge broer og minimere fordommer.

– Globalisering har ført til at den gjennomsnittlige nordmannen i dag har mye mer til felles med unge personer i Midtøsten enn for 10–15 år siden. Det bør gi et godt fundament for å drive handel.

Les også: Norsk avtale skal gi mer grønn energi i Afrika

Sigra group

– To sekunder, jeg må bare sende en faks. Faks blir faktisk brukt ganske ofte i Russland, sier Daniel Buikema Fjærtoft, en av tre partnerne i Sigra Group.

Ifølge den andre partneren, Lars Petter Lunden, spiller også stempel en stor rolle når man skal navigere i det russiske byråkratiet. Fjærtoft, Lunden og Magne Vårvik startet selskapet sammen i juni 2011.

– Når vi så muligheten til å bygge et dedikert kompetansemiljø som kan bistå små og mellomstore norske bedrifter med nettverk og samfunnsforståelse i Russland, bestemte vi oss for å starte selskapet våren 2011. Som partnere i eget firma står vi mye friere og har mulighet til å fordype oss i prosjekter vi selv har tro på, sier Lunden.

Norske verdier

De er to økonomer og en psykolog som både har studert og jobbet i Russland og snakker det russiske språket flytende.

Det bidrar til færre misforståelser og hjelper dem til å få bedre kjennskap til den russiske kulturen. 

– Russland er et utrolig stort og fascinerende land med mange ulike nasjonaliteter og kulturer. Likevel prøver vi å oppnå en fellesforståelse og ta med oss norske verdier når vi samarbeider. En av disse verdiene er for eksempel mer åpenhet og integritet, sier Lunden.

Les også: Scatec satser på afrikansk sol

Samarbeider med NUPI

– Vi har nylig bidratt til inngåelse av samarbeid mellom fylkene Rogaland og Murmansk. På den måten kan vi legge til rette for næringssamarbeid opp mot petroleumsvirksomhet i russisk Arktis.

Selskapet ønsker bredere samarbeid som ikke går bare på teknologi, men andre samfunnsfaglige bidrag, som forskning.

Noen av deres samarbeidspartnere er for eksempel NUPI og Fridtjof Nansens institutt. 

– Vi har levert en rapport om Rosnefts avtaler med utenlandske aktører om leting i nye offshore-områder.

Investerer lite

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at Norge investerer lite i regioner som Midtøsten, Russland og Afrika.

Professor Rolv Petter Amdam ved BI forklarer det med at mange av de norske investeringene heller går til de tradisjonelle landene i Europa, og også en del i Asia som for eksempel i Singapore.

– Man kan fort møte politiske restriksjoner og kulturelle utfordringer i land med lite stabilitet og regler som forandrer seg svært fort. Det er likevel en del bedrifter som lykkes i de områdene ved å finne riktig balanse mellom myndigheter, politikk og etikk, sier Amdam.

Les også: Statnett hjelper u-land

Vil ha mer norsk vannkraft i Nepal

Bytter ut diesel med sol

Afrika søker norsk kompetanse