De vil bruke spillvarme fra trafostasjonen til å varme opp boliger

Slik har utbyggerne regnet inn hvordan de kan ta i bruk «gratis» energi.

De vil bruke spillvarme fra trafostasjonen til å varme opp boliger
Smartby Montana er planlagt bygget på en tomt i Bergen som i dag inneholder en sekundærstasjon. Her vil de ta i bruk varme fra trafo i bygningene. Foto: 3RW/Eviny

En transformatorstasjon produserer mye varme. Den varmen ventileres ut, for å sørge for at trafoene holder seg innenfor en øvre driftstemperatur.