ENERGI

De tre viktigste virkemidlene for rask og rettferdig grønn omstilling

Tiden er inne til å gå fra festtaler og store mål til klimaledelse og handling.

Hvor mye utslipp kan vi tillate i et samferdselsprosjekt og fortsatt være i tråd med målene nedfelt i Parisavtalen? Dette bør være et like naturlig spørsmål å stille som det å spørre om hva det vil koste, skriver Bjørn K. Haugland. Illlustrasjonen er hentet fra planene om fergefri E39.
Hvor mye utslipp kan vi tillate i et samferdselsprosjekt og fortsatt være i tråd med målene nedfelt i Parisavtalen? Dette bør være et like naturlig spørsmål å stille som det å spørre om hva det vil koste, skriver Bjørn K. Haugland. Illlustrasjonen er hentet fra planene om fergefri E39. Illustrasjon: Statens Vegvesen

Valgkampen er i gang, og partiene kappes om å balansere frierier til industri, «vanlige folk» og velgere bekymret for klima.