De røde telefonkioskene vernes

FØRST: Den aller første kiosken ble utplassert på Akershuskaia i Oslo. (Bilde: Telenor)
FREDET: Telefonkiosken er 75 år - nå er den fredet. Denne står på Bryggen i Bergen. (Bilde: Telenor)
  • datatele

Verneavtalen skal forvaltes av Norsk Telemuseum, mens ansvaret for drift av kioskene ligger i en egen enhet i Telenor.

Telefonkiosker av denne typen er et viktig element i den historiske utviklingen av telekommunikasjonen i Norge.

Minne

Formålet med avtalen er å sikre og bevare et av de mest synlige og kjente kulturminnene knyttet til Telenors virksomhet.

Telefonkiosken ble tegnet av Arkitekt Georg Fredrik Fasting etter en konkurranse utlyst av Telegrafvesenet 5. mai 1932.

Designikon

Med sin stramme, funksjonalistiske stil er kiosken kommet med på DOCOMOMOs (Documentation of Modern Monuments) liste over moderne designikoner.

Kioskene er en viktig miljøkomponent og et fremragende eksempel på norsk funksjonalistisk industridesign som har fått internasjonal anerkjennelse.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå