De rådgivende ingeniørene glemte å tenke på disse kreftene. Nå må de betale 10 millioner i erstatning 

Oppdrag til 348.000 kroner ble dyrt for konsulentfirmaet.

De rådgivende ingeniørene glemte å tenke på disse kreftene. Nå må de betale 10 millioner i erstatning 
Skissen til høyre (med rød ring) viser hvilke krefter som virker nedover i en trykksatt tank. Foto: Statkraft Varme/ Faksimile: Oslo tingrett

Utenfor Trondheim står en 30 meter høy tank som virker som en gigantisk termos i fjernvarmesystemet. Den lagrer overskuddsvarme fra avfallsforbrenningsanlegget på Heimdal og erstatter gasskjeler når det er behov for ekstra energi.