De mest pengekåte studentene

De mest pengekåte studentene
Mange velger studiefag ut fra et håp om å tjene mest mulig. Da er det oljerelaterte fag som lokker mest. Bilde: colourbox.com

Studentundersøkelsen 2008

  • Vel 5200 studenter svarte på spørsmålene i undersøkelsen, som ble gjennomført anonymt.
  • De aller fleste av disse er studentmedlemmer i NITO og Tekna, og studerer ingeniørfag, teknologi og realfag.
  • Rundt 40 prosent av de spurte har svart på undersøkelsen.
  • Majoriteten av de som svarte er mellom 18 og 29 år, men også studenter opp til og over 40 år har svart.
  • Alle høyskoler og universiteter er med, men på grunn av få svar/ får eller ingen teknologistudenter er høyskolene i Akershus, Nesna, Finnmark, Volda, Harstad, Molde, Bodø og Lillehammer utelatt fra resultatene.

10,2 prosent av dem som studerer petroleumsfag oppgir lovende lønnsutsikter som hovedgrunn til at de valgte nettopp dette studiet.

Det viser Studentundersøkelsen 2008.

Forskjeller

4,8 prosent av de som studerer prosess og energi eller prosessteknologi sier det samme.

Blant geologi-, geofag-, petroleumsteknologi- eller petroleumsgeologistudenter er andelen 4,4 prosent.

Oljestudentene er dermed mest opptatt av lønn blant teknologistudentene i Norge.

Disse legger mest vekt på lønn (motivasjon)

Velger riktig

Tallene viser at de legger mer vekt på lønn enn studentene som tar industriell økonomi, en gruppe som ofte får attraktive og godt betalte jobber i næringslivet.

Resultatene reflekterer til en viss grad arbeidsmarkedet. Petroleumsstudenter tjener godt og har sjelden problemer med å få seg jobb.

- Oljestudentene velger også i svært stor grad ut fra faginteresse, men oljenæringen er en høyt profilert næring som skaper store verdier. Lønnsnivået i næringen er høyt. Det kan hende at de som går etter lønn, er bevisste på at de bør satse på oljenæringen, sier Tore Westhrin, kommunikasjonsdirektør i Tekna.

Klokest

Arbeidsmarkedet er godt også for IKT- og informatikkstudenter, som ifølge undersøkelsen heller ikke er fremmed for høye lønninger.

Westhrin vil ikke moralisere, men synes ikke lønn bør være den avgjørende faktoren.

- Man blir gjerne best i det man har faglig interesse for. De som velger etter fag, velger kanskje klokest. Lønnsforskjellene mellom ulike bransjer kan dessuten endre seg over tid. Derfor er framtidig lønnsnivå vanskelig å forutse, sier Westhrin.

Les også: