– De faglige argumentene mot kjernekraft begynner å bli ganske dårlige

Norsk kjernekraft vil bygge små reaktorer på 300 MW. Det kan gi bedre forsyningssikkerhet.

– De faglige argumentene mot kjernekraft begynner å bli ganske dårlige
Hitachis BMRX-300 SMR kjernekraftverk til høyre. Det er anlegg tilsvarende dette Norsk Kjernekraft AS vil bygge her i landet. Til venstre: Jonny Hesthammer. Foto: Odd Richard Valmot og GE Hitachi

Tiden er moden for kjernekraft i Norge, tror Jonny Hesthammer. Han er styreleder og fungerende administrerende direktør i nyopprettede Norsk kjernekraft AS, som har blant andre Trond Mohn som investor.