Sjøglidere

De bruker bølger, vind eller oppdrift til å komme seg fram på havet. Slik virker sjøglidere

På ulike måter bruker glidere energi fra sjøen som framdrift.

 Bølgeglideren er blant annet brukt i Trondheimsfjorden.
Bølgeglideren er blant annet brukt i Trondheimsfjorden. (Foto: Maritime Robotics)

På ulike måter bruker glidere energi fra sjøen som framdrift.

Sjøglidere er farkoster som bruker bølger, vind eller oppdrift som framdrift. Gliderne brukes som oftest til forskning eller militære formål. De er selvgående og beveger seg langsomt. Sammenlignet med motordrevne farkoster kan de være lenge i sjøen og dekke store avstander. Fra slutten av 2000-tallet har utbredelsen økt.  Gliderne brukes hovedsakelig av forskere for å samle data om havet. Forsvaret bruker dem også, blant annet i jakten på ubåter. Kommersielle aktører som olje- og krillindustrien snuser også på å bruke glidere 

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå