De ansattes organisasjoner i Statens vegvesen støtter ledelsen om fylkesveienes framtid

Både Tekna og Nito dagens ordning med felles vegadministrasjon bør videreføres og forbedres.

Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto. Bilde: Statens vegvesen
16. mai 2018 - 13:10

– Jeg tror det er vanskelig å finne noen i Statens vegvesen som ikke støtter utvalgets konklusjon om at en videreføring av dagens ordning er det beste.

Det sier Siw Tyldum, hovedtillitsvalgt for NITOs medlemmer i Statens vegvesen, etter å ha lest rapporten fra utvalget som har vurdert overføringen av vegadministrasjonen av fylkesvegene fra Statens vegvesen og til fylkene selv.

 LES OGSÅ: Rapporten er klar: Vegvesenet anbefaler å fortsette med dagens organisering av fylkesvegene

– Vil koste både faglig og økonomisk

Hun konstaterer at Stortinget har fattet sin beslutning om at vegadministrasjonen for fylkesvegene flyttes til regionalt nivå, til tross for at de fleste partiene sier at de er imot hele regionreformen.

– Dette kommer til å koste både faglig og økonomisk, og da spør jeg; Hva er poenget, når skadene er større enn nytten? Man ser jo at sams vegadministrasjon fungerer godt i dag, selv om enkelte fylker ikke helt er fornøyd. Da må det jo være bedre å forbedre det som ikke er så bra, i stedet for å skrote hele ordningen.

NITOs hovedtillitsvalgte for ansatte i Statens vegvesen, Siw Tyldum. <i>Foto:  Nito</i>
NITOs hovedtillitsvalgte for ansatte i Statens vegvesen, Siw Tyldum. Foto:  Nito

Siw Tyldum viser til at Norge i dag er verdens beste på trafikksikkerhet.

– Og der er ikke uten grunn. En av årsakene er at det er en og samme etat som har ansvaret for både vegene og trafikken oppå dem, ganske ulikt fra hvordan de fleste andre land organiserer dette på. Det å samle fagmiljøet på denne måten bidrar til informasjonsflyt og kortere beslutningsveier, gode fagmiljøer som fort kan bli ødelagt i en prosess der man splitter opp myndighetsorganet på vei og forvaltningen, mener NITO-representanten.

 

Advarer mot store omstillingskostnader

Også Tekna Statens vegvesen  er enig i mye av innholdet hvis Statens vegvesen skal overføre oppgavene knyttet til fylkesveiene til fylkeskommunene. 

Trond  Wiberg, hovedtillitsvalgt for Teknas medlemmer i Statens vegvesen
Trond  Wiberg, hovedtillitsvalgt for Teknas medlemmer i Statens vegvesen

Det sier Trond  Wiberg, hovedtillitsvalgt for Teknas medlemmer i Statens vegvesen

– Rapporten viser at opphør av sams vegadministrasjon vil medføre omstillingskostnader som påfører økte kostnader for fremtidig bygging, drift og vedlikehold av vegnettet. Ved oppdeling av dagens samlede fagkompetanse vil dette gi varig kompetansetap og redusert kvalitet i oppgaveløsningen.

Tekna Svv mener sams vegadministrasjon er en god modell for en god og effektiv utnyttelse av fagressurser over hele landet. Men at elementer i sams vegadministrasjon kan forbedres, noe som også foreslås i rapporten.

– Den samlede kompetansen Statens vegvesen besitter som en samlet organisasjon på vegadministrasjon og felles utnyttelse av knapphetsressurser på vegfag vil bli varig svekket hvis fagmiljøene blir splittet og fordelt mellom Svv og 10 fylkeskommuner, mener Trond Wiberg.

Rapporten ble lagt fram tirsdag. <i>Foto:  Jarle Skoglund</i>
Rapporten ble lagt fram tirsdag. Foto:  Jarle Skoglund
Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.