DDT ryddes bort

  • Miljø

Noen masser må fjernes. Andre skoler må tinglyse heftelser på områdene. Og fristen er kort.

Innen utgangen av året skal dette være utført og sluttrapport levert.

DDT er hormonhermende. Giften brytes langsomt ned og oppkonsentreres i næringskjeden.

Stoffet er forbudt i hele Europa, USA og Canada. Men fortsatt benyttes giften til å bekjempe malariamygg.

På kort sikt ser Verdens helseorganisasjon ingen alternativer til DDT.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå