IKT

Dataverdier realiseres

Odd R. Valmot
7. apr. 2003 - 15:15

- Hvordan kan du vite at veien du velger er den optimale, eller hvordan vet du at de underleverandørene du bruker er de som gir deg den beste lønnsomheten, spør adm. direktør i SAS Institute Norge, Frank Møllerop.

Det får du ikke vite gjennom de tradisjonelle ERP-systemene. Det de er gode på, er å samle og systematisere alle data som flyter gjennom arbeidsprosessene i bedriften.

ERP-bølgen som skyllet gjennom næringslivet på 90-tallet kom som en konsekvens av behovet for å konsolidere et alt for høyt antall applikasjoner for å løse transaksjonsbehovene.

I tillegg fryktet mange IT-kollaps som følge av år 2000-problemet. I løpet av 90-tallet brukte mange store bedrifter brukte enorme summer på ERP i tillegg til store utlegg til konsulenter for å implementere systemene.

- Dessverre opplevde mange bedriftene en negativ avkastning på disse investeringene, og det skyldes hovedsaklig at de ikke har klart å utnytte mulighetene til å effektivisere arbeidsprosessene eller rasjonalisere, sier Møllerop.

Før og nå

For å få mest mulig lønnsom informasjon ut av alle data bedriften genererer, enten de ligger i et nytt ERP-system eller i mange tradisjonelle applikasjoner, trengs det presentasjon og analyse av kritiske forretningssammenhenger.

Til nå har bedriftens analyser vært basert på statiske sammenhenger, men det er ikke godt nok i en raskt skiftende verden som krever dynamiske analyser av virksomhetsdata.

- Nå er teknologien så velutviklet at det gir rom for helt andre analysemuligheter enn tilfellet var for noen få år siden. Slik at vi til enhver tid har et korrekt bilde av virkeligheten slik den er og betraktninger om fremtiden, sier Møllerop.

Det betyr at vi kan korrigere en kjørerute, og sørge for at den er optimal hele tiden selv om det oppstår nye endringer, og vi kan for eksempel øyeblikkelig se hvordan innkjøpene kan effektiviseres og hvilken innvirkning dette har på selskapets verdiskapning.

Intelligens - fra data til kunnskap

SAS Institute tilbyr bedriftene en unik innfallsvinkel til bedriftenes behov for å omdanne data til kunnskap. Bedrifter kan med SAS hente data fra alle slags applikasjoner uavhengig av om de har en konsolidert transaksjonsplattform eller ikke, og kan dermed hente frem informasjon for beslutningstøtte uten at kundene trenger å endre transaksjonssystemene.

Løsningene kommuniserer kontinuerlig med ulike applikasjoner og henter informasjon som vaskes og legges i en datavarehus, tilpasset analyseformål. Rikstrygdeverket har landets største datavarehus av denne typen. De har tre terrabyte med 25 års norske trygdehistorie, og kan på et øyeblikk gi saksbehandlere all den informasjonen de trenger.

- På denne måten er det mye enklere å produsere kunnskap og innsikt fra data, sier Møllerop. Vi kan selvfølgelig også snakke med ERP-systemer, men det er ingen forutsetning at du har et ERP-system for at vi skal kunne implementere det vi kaller leveringskjedeintelligens (Supply Chain Intelligence).

- I forhold til en ERP-implementering er analyseløsninger også mye billigere og enklere å implementere. En stor bedrift trenger ikke bruke mer enn noen titalls millioner kroner og systemet er klart til bruk på fra tre til seks måneder. Bedriften får et mye bedre styringsverktøy for å sikre en effektiv drift og skape virksomhetens fremtid.

Som et eksempel på hvor effektive slik analyser kan være peker Møllerop på et ferskt eksempel fra en norsk bank hvor 150 kundebehandlere med vilkårlige kundelister skulle øke kundenes engasjement i banken.

- De 150 oppnådde ikke mer enn de 10 kundebehandlerne som benyttet kundelister lister som var produsert ved analyse av forretningsdata.

Trenger begge deler

Det er ingen tvil om at SAS Institute er ledende på analytisk programvare for forretningsdrift, sier Frank Buytendijk i Gartner Group, men jeg mener de mer utfyller enn erstatter ERP.

Mens ERP-systemene tar seg av alle transaksjonene i bedriftene og rapporterer disse er Business Intelligence, som han kaller den avanserte analytiske programvaren et verdifullt hjelpemiddel for styring av bedriften.

Allikevel mener Buytendijk bedrifter som allerede har konsolidert det meste av programvaren inn i et ERP-system bør snakke med ERP-leverandøren sin om analytisk programvare.

- Våre undersøkelser viser at 60 prosent av bedriftenes informasjonsbehov dekkes av standardiserte rapporter fra ERP-systemer, mens 30 prosent er enkle analyser som ERP-systemet kan utføre. Rundt 10 prosent er basert på dype analyser hvor de fleste ERP-systemer kommer til kort, og det er her den analytiske ekspertisen til SAS Institute virkelig kommer til sin rett.

Møllerop peker på at bedrifter som vil hente ut viktige konkurransefortrinn fra datastrømmen sin trenger analytisk programvare og det kan ikke tradisjonelle ERP-systemer produsere.

SAS Institute er verdens femte største programvareselskap. Det spesielle med selskapet, som har spesialisert seg på analyse av store datamengder, er at de er privat eiet. Selskapet investerer årlig rundt 30 prosent av omsetningen på rundt 10 milliarder kroner i forskning og utviklingen av nye versjoner.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.