Kriminelle i arbeidslivet

Datatilsynet mener kamp mot arbeidskriminalitet kan true personvernet

Datatilsynet mener kamp mot arbeidskriminalitet kan true personvernet
(Bilde: Jannicke Nilsen)

Regjeringen mener offentlige etater kan utveksle personopplysninger i jakten på kriminelle i arbeidslivet. Datatilsynet mener forslaget kan true personvernet.

– Det er veldig tynt begrunnet. Når man skal etterforske folk for alvorlig kriminalitet, er det viktig med en klarere utredning om hva slags opplysninger som kan utveksles, samt hvordan man skal gi informasjon til dem som utsettes for en sånn etterforskning, sier direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet til NRK.

Regjeringen har tidligere uttrykt et ønske om å lempe på taushetsplikten når den hindrer offentlige etater i å dele viktig informasjon som kan avsløre grov arbeidskriminalitet.

Regjeringen understreker imidlertid at lovendringen ikke vil omfatte sensitive personopplysninger knyttet til for eksempel helse.

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå