NETTARKIV

Datatilsynet holder igjen piratjegerne

- Når noe er midlertidig, er det jo meningen at det skal være midlertidig, sier Datatilsynets informasjonsdirektør Ove Skåra.
- Når noe er midlertidig, er det jo meningen at det skal være midlertidig, sier Datatilsynets informasjonsdirektør Ove Skåra. Bilde: Espen Zachariassen
Julie R. Andersen
23. juni 2009 - 11:00

Piratjakten

Filmbransjen taper store penger på piratkopiering og ergrer seg over at politiet henlegger anmeldelser.

Datatilsynet ga advokatselskapet Simonsen konsesjon til privat etterforskning av ulovlig fildeling 27. november 2006, men ba om politisk debatt.

22. juni 2009 bestemte Datatilsynet at Simonsen ikke får fornyet konsesjon til videre etterforskning. Begrunnelsen for avslaget er mangelen på politisk debatt.

Teknisk Ukeblad følger Piratjakten på http://www.tu.no/tema/Piratjakten/

I 2006 fikk advokatfirmaet Simonsen midlertidig konsesjon fra Datatilsynet. Konsesjonen ga dem rett til å registrere kallenavn, IP-adresse, og fillister som viser hvilke musikkspor, filmer eller TV-serier som blir delt via fildelingsnettverk. Hensikten er å skaffe nok opplysninger til å kunne anmelde ulovlig fildeling til politiet, fremme et sivilt søksmål, eller å rette henvendelser til enkelte fildelere via nettleverandørene.

Mandag 22. mai bestemte Datatilsynet at konsesjonen ikke blir fornyet.

Etterlyste politikere

Begrunnelsen for avslaget er at det er for lite politisk debatt om etterforskningen.

Politiets etterforskning er regulert i straffeprosessloven, og vaktselskaper må følge lov om vaktvirksomhet. Advokatfirmaet Simonsen er ikke underlagt tilsvarende lovgivning og retningslinjer.

Da konsesjonen ble gitt, sendte derfor Datatilsynet et brev til Kulturdepartementet og Justisdepartementet. Der ba de om endring av åndsverkloven

"Nærmere tre år etter, er det ikke kommet noen politiske signaler på hvilke virkemidler rettighetshavere skal kunne benytte," skriver Datatilsynet i avslaget til Simonsen.

Datatilsynet var i møte med Kirke- og Kulturdepartementet i forkant av avgjørelsen, men i avslaget står det:

"Datatilsynet oppfattet situasjonen slik at departementet ikke hadde konkrete planer eller tanker omkring regelverksutviklingen på dette området."

– Vi stiller oss bak den første anbefalingen om å gi konsesjon, og vi vil skrive et nytt brev med en slik anbefaling, sier statssekretær Wegard Harsvik (Ap) i Kultur- og kirkedepartementet til NTB.

– Midlertidig skal være midlertidig

Personvernkommisjonen har foreslått at en uavhengig nemnd skal avgjøre nett-tvister i fremtiden. Ifølge Harsvik er Personvernkommisjonen begynnelsen på et fremtidig arbeid med endring av åndsverkloven.

Det er imidlertid ikke nok for Datatilsynet:

– Når noe er midlertidig, er det jo meningen at det skal være midlertidig. Og så må kulturministeren og justisministeren komme med uttalelser om hvordan tilsvarende saker bør reguleres. Vi har ikke så sterke synspunkter om nøyaktig hvordan et regelverk bør være, men lovendringer bør angi grensene for virkemidlene rettighetshaverne kan bruke, sa Datatilsynets informasjonsdirektør Ove Skåra til Teknisk Ukeblad da Simonsen først ba om forlenget konsesjon.

Datatilsynet har ikke hørt fra politikere siden avslaget mandag.

- Datatilsynets konsesjon ble i sin tid gitt under forutsetning av at Kultur- og kirkedepartementet ville komme på banen. Dette er helt nødvendig, fordi loven er uklar med hensyn til hvordan forbrukernes rettssikkerhet og personvern skal ivaretas, sier rådgiver Hans Marius Graasvold i Forbrukerrådet.- Ingen avklaring i løpet av sommeren

Advokatfirmaet Simonsen har tre ukers frist til å klage på Datatilsynets avslag. I mellomtiden fortsetter etterforskningen.

Ifølge Dagbladet og Aftenposten kommer Simonsen til å benytte klagemuligheten.

Datatilsynet er forberedt på en klage.

Det er ikke sannsynlig at de omgjør vedtaket, forteller informasjonsdirektør Ove Skåra til Teknisk Ukeblad.

Det er imidlertid Personvernnemda, et klageorgan for vedtak fattet av Datatilsynet, som tar den endelige avgjørelsen.

- Alt i alt vil det ikke bli en avklaring i løpet av sommeren, sier Skåra.

Fortsetter

I mellomtiden kan Simonsen fortsette etterforskningen. Konsesjonen gjelder i praksis frem til klagefristen går ut.

Datatilsynet vil trolig godta at Simonsen fortsetter inntil Personvernnemnda kommer med sin avgjørelse, forteller Skåra.

Opplysningene som blir samlet inn, vil kunne brukes uansett hva det endelige vedtaket om konsesjonen blir:

- Det er naturlig at opplysninger som er samlet inn lovlig, med konsesjon, kan benyttes videre og for eksempel overlates til politiet eller tilsvarende. Det som stopper når konsesjonen ikke gjelder, er registreringen, kartleggingen og ovevåkingen, forklarer Skåra.

Simonsen bryter ikke loven

Skåra understreker at advokatfirmaet Simonsen ikke har gjort noe galt. Hadde de brutt konsesjonsbetingelsene, ville de vært nødt til å stanse etterforskningen umiddelbart.

- De gjør ikke noe ulovlig. Det er ingen bråstopp i dag, sier Skåra.

Han legger til at det er lovendring som er målet, ikke stans av piratjakten.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.