Datastøttet gjødsling

  • t2

N-sensor skanner plantene ved hjelp av infrarødt lys som måler klorofyllinnholdet i kornet, mens traktoren kjører over markene.

Informasjonen mates inn i en datamaskin som regner ut mengden nitrogen plantene trenger for å utvikle seg optimalt med høyt proteininnhold.

Deretter sendes informasjonen til sprederen som justerer tilførselen til riktig mengde.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå