DOKTORGRADER

Datamaskinsimulering av sveising

Sveising er den mest brukte fabrikasjonsmetoden i skipsbygging. Pulversveising med flere elektroder samtidig er vanlig brukt til sammenføyning av lange plater og seksjoner.

I arbeidet er det utviklet bedre beregningsmetoder for deformasjoner. Dette kan gi bedre kvalitet og lavere kostnader ved bygging av skip og andre stålkonstruksjoner. Oppretting av deformasjoner har til nå kostet omtrent like mye som selve sveisearbeidet i skipsbygging.

Pilipenko presenterer en utvikling av eksperimentelle, numeriske og analytiske metoder for å analysere sveisbarhet og deformasjoner. Utviklingen av spenninger og deformasjoner under sveiseforløpet og som varig deformasjon er beregnet, hovedsakelig ved hjelp av "finite element"-analyse. Metoder for å redusere deformasjonene er beregnet og foreslått.

Avhandlingen har tittelen "Computer simulation of residual stress and distortion of thick plates in multi-electrode submerged arc welding. Their mitigation techniques." (Datamaskinsimulering av restspenninger og deformasjon i tykke plater ved fler-elektrode pulversveising. Metoder for å redusere dem). Den er utført ved Institutt for maskinkonstruksjon og materialteknikk, NTNU, med professor Einar Halmøy som hovedveileder og professor Victor Karkhin, St.Petersburg teknisk universitetet, som medveileder. Arbeidet er utført med støtte fra Statens lånekasse for utdanning.

Avhandlingen er innlevert til forsvar for graden dr.ing. Disputasen vil finne sted 8. november.

Les mer om: