Data på tvers i norske kommuner

Data på tvers i norske kommuner
(Bilde: Marc GREINER)
  • nettarkiv

EDB har sikret seg en kontrakt for 10 millioner kroner med seks kommuner i Østfold om levering av selskapets nyutviklede løsninger for ressurs- og virksomhetsstyring i norske kommuner, kalt EDB Digital Offentlighet.

Kommunene får tilgang til selvbetjeningsløsninger for reiseregninger, timeregistrering, søknader og innkjøp.

Systemet er basert på teknologi fra SAP og åpner for arbeidsprosesser på tvers av sektorer og etater. Dette er tradisjonelt vanskelig å få til i offentlig sektor fordi ulike etater har ulike datasystemer og derfor ikke fungerer sammen.

Østfold-kommunene skal selv drifte løsningene gjennom sin samarbeidsorganisasjon Smaalensveven IKT.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå