Data hindrer feilfylling

  • ikt

En radiobrikke på lastearmen på tankanlegget vil kommunisere med en tilsvarende på tankbilens slange, og systemet vil ikke tillate fylling før det er verifisert at riktig produkt fylles på riktig tank.

Tilsvarende verifisering utføres når tankbilen fyller på bensinstasjonens tanker.

Systek har undertegnet en avtale med PetroOnline om å utvikle systemet Accella.NET, som skal lanseres etter påske.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå