BYGG

Dårlig evne til å sikre kritisk infrastruktur har ikke blitt bedre

Harsardspill med folks liv, mener SV.

Stortingsbygningen.
Stortingsbygningen. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix
5. juni 2018 - 14:39

For andre gang retter Riksrevisjonen kraftig kritikk mot Justisdepartementet for manglende sikring av terrorutsatte objekter. 

– Det er svært alvorlig at manglene ved grunnsikringen av de skjermingsverdige objektene i politiet og Forsvaret fortsatt ikke er i henhold til kravene i sikkerhetsloven, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Tirsdag offentliggjorde Riksrevisjonen en ny rapport om sikring av utsatte bygninger og infrastruktur, såkalt objektsikring. Rapporten konkluderer med at sikringen av bygninger som har krav om sikring fra politiet eller forsvaret ikke er blitt tilstrekkelig bedre siden forrige undersøkelse i 2015.

«Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet har ikke ivaretatt sitt overordnede ansvar for samfunns- og statssikkerheten,» heter det i klarspråk i rapporten.

Mangler planer

Justisdepartementet kritiseres blant annet for å ikke ha sørget for en overordnet plan for etablering av permanent grunnsikring for skjermingsverdige objekter i politiet.

– Det er svært alvorlig at grunnsikring av skjermingsverdige objekter ikke er prioritert av Justis- og beredskapsdepartementet, sier Foss.

«Svært alvorlig» betyr at Riksrevisjonen mener manglene er så store at det kan være fare for liv og helse.

– Mangelfull grunnsikring kan føre til at viktige og kritiske funksjoner i politiet faller bort ved uønskede hendelser. Dette kan få alvorlige følger for den nasjonale krisehåndteringen og beredskapen, sier Foss, som påpeker at det gjenstår et betydelig arbeid før nødvendig sikring er på plass.

Heller ikke Forsvarsdepartementet har en grunnsikring i tråd med kravene. Trass i at departementet i 2016 begynte å kartlegge behovet for sikring, vil grunnsikringen tidligst være på plass ti år etter fristen som Stortinget har satt, ifølge Riksrevisjonen.

– Det er svært alvorlig at Forsvarsdepartementet ikke i nødvendig grad har sørget for å bedre grunnsikringen av de skjermingsverdige objektene i Forsvaret, sier Foss.

Svikten består

Det vakte stor oppstand da Riksrevisjonen i oktober 2016 kom med kraftig kritikk av regjeringens arbeid med terrorsikring av kritisk infrastruktur og viktige bygninger, såkalt objektsikring. Rapporten ble hemmeligstemplet, men deler av den ble lekket til mediene etter at regjeringen sa nei til å offentliggjøre et sammendrag.

Daværende justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) hevdet den gang at Riksrevisjonens dokumentasjon bare var et «øyeblikksbilde». Nå viser gjennomgangen at svikten består.

– Det gjenstår mye før Stortingets vedtak og forutsetninger er oppfylt. Manglende avklaring av politiets og Forsvarets kapasitet medfører at det fortsatt er risiko for at politiet og Heimevernet ikke vil være i stand til å sikre og beskytte objekter ved bruk av sikringsstyrker, sier Foss.

Samarbeider ikke

Etter terroraksjonen 22. juli var det et samlet ønske fra Stortinget å bedre sikkerheten rundt viktige nasjonale eiendommer. De folkevalgte forventet også et bedre samarbeid mellom politiet og Forsvaret.

Men i fjor var nettopp et mangelfullt samarbeid noe av kjernen i kritikken mot politiet og Forsvaret. Dette er fortsatt ikke fulgt opp, mener Riksrevisjonen.

– Vi kan ikke leve med en situasjonen der to departementer tolker instruksen ulikt, sier Foss.

Objekter som skal terrorsikres, er infrastruktur, vann, strøm, matforsyning, samt funksjoner man ikke kan klare seg uten i mer enn sju dager, og bygninger som Slottet, Stortinget og militære installasjoner.

Opposisjonen sjokkert

Opposisjonen på Stortinget er sjokkert over at en ny rapport fra Riksrevisjonen viser liten framgang å sikre terrorutsatte bygg og infrastruktur.

– Regjeringen har et stort ansvar for at vi nå har sjokkerende store hull i sikkerheten vår. Dette er å gamble med folks liv, sier SVs Torgeir Knag Fylkesnes.

– Stortinget har vært krystallklare på hva vi krever. Vi skal ha en plan for sikring, og den skulle vært på plass allerede i 2015. Fremdeles er det helt i det blå når vi er i mål, framholder han.

– Grov svikt

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener Riksrevisjonen avdekker en grov svikt i regjeringens arbeid med nasjonal sikkerhet.

– Rapporten setter statsminister Erna Solberg i et svært dårlig lys etter de forsikringene hun i fjor ga da Riksrevisjonen avdekket klare mangler ved beredskapen. Jeg reagerer sterkt på at Justis- og beredskapsdepartementet ifølge Riksrevisjonen ikke engang har prioritert arbeidet med objektsikring, sier han.

I fjor sommer fikk regjeringen flengende kritikk av Stortinget på grunn av alvorlig svikt i oppfølgingen av 22. juli-kommisjonens rapport. Da konkluderte Riksrevisjonen med at verken politiet eller Forsvaret, verken sammen eller hver for seg, var i stand til å beskytte kritiske objekter på en god nok måte.

– Svært alvorlig

At tilstanden er omtrent like ille ett år etterpå, er sjokkerende, mener Senterpartiets Liv Signe Navarsete.

– Det Riksrevisjonen her avdekker, er svært, svært alvorlig. Dette er tryggheten til vanlige norske borgeres trygghet som står på spill. At regjeringen nedprioriterer dette arbeidet er uakseptabelt, sier hun.

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.