ARKIVNYHETER

Dansker leder i Eidsvolltunnelen

De danske firmaet KB Electrotech leder konkurransen om kontrakten på elektroinstallasjonene i begge løpene i Eidsvolltunnelen.
De danske firmaet KB Electrotech leder konkurransen om kontrakten på elektroinstallasjonene i begge løpene i Eidsvolltunnelen. Bilde: Anders Haakonsen

KB Electronich holder til i den lille byen Ry i nærheten av Århus. Ytterligere fire elektroentreprenører meldte sin interesse for jobben. Nærmest danskene ligger Land Elektriske fra Dokka og Mesta Elektro med anbud på henholdsvis 16,274 og 16,415 mill. Høyest ligger Otera (17,198 mill.) og E.ON ES Kraftmontasje fra Vestnes i Romsdal (19,430 mill.).

Eidsvolltunnelen er 1,2 km lang. Den inngår i strekningen Dal-Minnesund som blir utvidet fra to til fire felt. Strekningen er delt i to parseller. Eidsvolltunnelen ligger på den nordligste av dem, Bogsrud-Minnesund. Øyvind Holemark, som er byggeleder for den parsellen, er fornøyd med prisene.

Den som får kontrakten skal levere og montere rømmingslys, nødstasjoner, fordelingstavler og radioanlegg. Oppdraget omfatter også montasje av lys på E 6 både i tunnelen og i dagen. Tunnelarbeidet skal utføres både i det nye løpet som er under anlegg, og i det gamle som blir oppgradert når det nye løpet blir ferdig.

I tunnelen og i kryssområdene blir det tradisjonelt veglys. For øvrig blir lyset svært dempet. Den eneste lyskilden på E 6 mellom Dal og Minnesund utenom tunnelen blir et LED-lys med en styrke på en watt for hver 40. meter. Levering av lys inngår i en annen entreprise som blir tiltransportert elektroentreprisen.

Elektroentreprisen ble utlyst 25. juni. Samme dag var det også utlysning av levering og montering av utstyr for styring, regulering og overvåking av tunnelen. Den gangen var anbudsfristen for de to oppdragene satt til samme dato - 23. august. Fristen for SRO-jobben ble senere utsatt med en uke.Les mer om: