Dansken: Nordmenn er mer reserverte

Carsten Ibsen, produksjonsdirektør i Ringnes.
Carsten Ibsen, produksjonsdirektør i Ringnes. (Bilde: Ringnes)
  • Karriere

– Man ler mye på jobb i Norge. Nordmenn har mye humor til tross for det høye pris- og avgiftsnivået, ler Ibsen.

Han er likevel ikke i tvil:

Mer stress

– Min erfaring er at nordmenn begrenser seg litt mer enn dansker. Det samme gjelder svensker. Jeg har jobbet i Sverige, og de er nok mer formelle enn både dansker og nordmenn. Kontrasten er stor til Sør-Europa, for eksempel Portugal, hvor jeg også har vært utstasjonert. Der er nok arbeidslivet litt mer løssluppent enn i Norden, sier han.

Han peker på ett særtrekk ved norsk arbeidsliv:

– Det norske arbeidslivet er uformelt på godt og vondt. På den ene siden føles det godt å jobbe i uformelle og demokratiske organisasjoner. På den annen side er det mindre disiplin i Norge. Saker må diskuteres og kommenteres av alle før en beslutning tas. Min erfaring er at det skaper stress og usikkerhet rundt beslutninger, sier Ibsen.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå