Danske datasentre vil sluke strømmen fra to av tre nye havvindmølleparker

Apple, Facebook og Google - de store datasentrene velter innover Danmark. 

Danske datasentre vil sluke strømmen fra to av tre nye havvindmølleparker
Danske Anholt Havmøllepark er på 400 MW, og halvparten så stor som én av de tre nye havvindmølleparkene i sommerens energiavtale.  Illustrasjon: Ørsted

De danske datasentrenes strømforbruk i 2030 vil tilsvare 62,5 prosent av strømproduksjonen fra tre av de kommende havvindmølleparkene som hver er på 800 MW, går fram det av et svar fra en dansk minister.