Dansk forsvar: Terrorgruppers droner utfordrer dominansen vår i lufta

Den enkle adgangen til egen luftkapasitet endrer trusselbildet og spillereglene.

Dansk forsvar: Terrorgruppers droner utfordrer dominansen vår i lufta
IS lagde flere propagandavideoer hvor de viste hvordan de brukte droner med både faste vinger og multirotorer. Foto: Propagandavideo IS

«Vi ser at aktører som Islamsk Stat og andre opprørsgrupper benytter UAS- taktikker (unmanned aircraft system, red.) som gir dem mulighet til å gjennomføre command and control på et nivå som tidligere bare var forbeholdt statlige aktører».