Dansk forskningsprosjekt kutter prisen på CO2-fangst med 30 prosent

Carbon capture and storage – karbonfangst og lagring – gir langt mer økonomisk fornuft når det brukes på varmekraftverk som brenner biomasse, viser de foreløpige resultatene av et dansk forskningsprosjekt. Og dette gjør biomassen CO2-negativ.

Dansk forskningsprosjekt kutter prisen på CO2-fangst med 30 prosent
Ny forskning viser at varmekraftverk som bruker biomasse kan utnytte varmen fra CO2-innfangingsprosesser til å produsere fjernvarme. Bilde: Colourbox

Idéen om å fange inn CO2 fra røyken på termiske kraftverk har i årevis blitt avfeid som urealistisk. «For dyrt i drift» har vært den primære begrunnelsen, og i tillegg straffer de fleste «carbon capture and storage»-løsningene (CCS) produksjonskapasiteten ganske betydelig.