Dansk betongbransje bruker gammelt avfall fra kullkraftverk

Færre danske kullkraftverk gir mangel på kullflygeaske. Men gammelt kraftverkavfall kan løse problemet.

Dansk betongbransje bruker gammelt avfall fra kullkraftverk
På det danske Asnesverket stopper bruken av kull i år. Og senest i 2030 er strømproduksjonen i Danmark helt kullfri. Dermed forsvinner også betongbransjens enkle tilgang til flygeaske. Men nye tester viser at man i stedet kan bruke kullflygeaske fra deponier. Foto: DONG Energy

Senest i 2030 lukker og slukker det siste kullkraftverket i Danmark. Men det som er bra for klimaet, er et problem for betongbransjen.